Mediacja rodzinna jest alternatywną formą interwencji w konflikt rodzinny (często związany z rozwodem lub separacją) z udziałem osoby trzeciej- mediatora.

Przeprowadzana jest w sposób bezstronny, neutralny, dobrowolny (nieprzymusowy) przez osobę akceptowalną przez obie strony nieposiadającą prawa do podejmowania rozstrzygających decyzji. Postępowanie to służy każdej ze stron.

Ma na celu pomóc stronom w osiągnięciu obustronnie korzystnego rozwiązania kwestii spornych.
 Mediacja polega na usprawnieniu komunikacji pomiędzy stronami, oraz dostarczeniu na przyszłość wzorca rozwiązywania sytuacji konfliktowych.